KAIP PARUOŠTI SIUNTĄ
GABENIMO TAISYKLĖS

1. Siuntėjas privalo tinkamai paruošti siuntas pervežimui: jos turi būti patikimai supakuotos, švarios, nekeliančios grėsmės kitų siuntų ar žmonių saugumui. Rekomenduojame siuntas pakuoti tvirtose gofruoto kartono dėžėse.

2. Ant siuntos būtina aiškiai užrašyti siuntėjo, bei gavėjo vardą, pavardę, tikslų adresą, pašto kodą, telefono numerį.

3. Siuntoje vežami skysčiai turi būti sandariose pakuotėse, kad neišbėgtų, tinkamai supakuoti.

4. Dūžtantys daiktai turi būti maksimaliai apsaugoti. Ant siuntos privalo būti įspėjimas apie smūgiams neatsparius daiktus jos viduje.

5. Maksimalus vienos siuntos svoris – 35 kg.

KAIP PARUOŠTI SIUNTĄ GABENIMO TAISYKLĖS

1. Siuntėjas privalo tinkamai paruošti siuntas pervežimui: jos turi būti patikimai supakuotos, švarios, nekeliančios grėsmės kitų siuntų ar žmonių saugumui.

2. Ant siuntos būtina aiškiai užrašyti siuntėjo bei gavėjo vardą, pavardę, tikslų adresą, kodą, telefono numerį.

3. Siuntoje vežami skysčiai turi būti sandariose pakuotėse, kad neišbėgtų.

4. Dūžtantys daiktai turi būti maksimaliai apsaugoti. Ant siuntos privalo būti įspėjimas apie smūgiams neatsparius daiktus jos viduje.

5. Maksimalus vienos siuntos svoris – 40 kg.

Prieš perduodamas gabenti siuntą siuntėjas su mūsų bendrovės atstovu privalo pasirašyti SUTARTĮ.

Atsiimdamas siuntą gavėjas privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Jei siunta adresuota bendrovei – gavėjas turi turėti bendrovės įgaliojimą ar galiojantį darbuotojo pažymėjimą.

Siuntose draudžiama siųsti:

1. Ginklus ir jų dalis, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas.
2. Narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų turinčius vaistus.
3. Alkoholį ir tabako gaminius.
4. Gyvus gyvūnus ir augalus.
5. Pinigus, vertybinius popierius, tauriuosius metalus ir brangakmenius, juvelyrinius ar antikvarinius dirbinius.
6. Toksiškas ar koroziją sukeliančias medžiagas.
7. Įstatymais uždraustą nelegalią spausdintą, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugotą medžiagą.
8. Žmogaus palaikus ar kūno dalis.
9. Daiktus, kurių gabenimui, išvežimui ar įvežimui iš šalies reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.
10. Daiktus, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.

Už šių taisyklių pažeidimą pagal įstatymus atsako ir vežėjo ar trečiojo asmens patirtus nuostolius privalo atlyginti siuntėjas.

Klientams Lietuvoje +370 616 72665
Klientams Anglijoje +44 795 1889800

THERMO 123

SIUNTOS 123

SIUNTOS123@SIUNTOS123.LT

Klientams Lietuvoje +370 616 72665
Klientams Anglijoje +44 795 1889800

THERMO 123

SIUNTOS 123

SIUNTOS123@SIUNTOS123.LT